Made in Ceremony agency
Art direction —
Timur Makhachev, Denis Bolshakov
Design & illustration — Timur Makhachev
Additional frames illustration —
Andy Artyuhin
Motion design —
Alexey Rubischev
Account director —
Regina Dasaeva
Sound design —
Alexey Rubischev
Music —
Pavel Golovkin
Copywriter —
Yury Neskorodov
2015